Samen doen wij het gewoon!SUPER TROTS!!

Ons project GEWOON DOEN! is naast de DUURZAME 100 van dagblad Trouw ook genomineerd voor de duurzame dinsdag. Beide ranglijsten geven een opsomming van de [honderd] meest invloedrijke projecten/acties op het gebied van duurzame ontwikkeling. Blijf ons op onze Facebook pagina volgen over het verloop of schijf u in voor onze nieuwsbrief.

Wij zijn trots genoemd te worden op deze gezaghebbende ranglijsten voor ‘groene denkers en doeners’ in Nederland.

*****


*****

ONZE SPEERPUNTEN

* VERMINDEREN – zwerfafval
* REALISEREN – directe recycling van herbruikbare grondstoffen
* BEWUSTWORDING – [on]zin eenmalig gebruik kleine verpakkingen
* TERUGDRINGEN – afval van eenmalig te gebruiken verpakkingen
* STIMULERING – gebruik kraanwater / bevorderen gezond gewicht
* GROENE PROMOTIE – positieve uitstraling / locatiemarketing
* VERBETERING RECYLINGPROCES – aanlevering schone monostromen
* MEETBAAR RECYCLEN – meetpunt met 99% recycling / Co2 vermijden

*****

ONZE DOELSTELLING

Het creëren van bewustwording en het bewerkstelligen van participatie bij burgers, gemeenten, het ambtelijk apparaat en het bedrijfsleven voor een betere verwerking van kostbare grondstoffen uit afval en het creëren van een circulaire economie.

*****

AANDACHT VOOR

[!] Tijdens onze projecten/acties vragen we aandacht voor: World Cleanup day / Clean Seas / One Less piece of plastic / Gratis drinkwater / the Blue Bottle / Helemaal Groen app. / Litterati app. / BuitenBeter app. / Refill app. en de nog verder uit te dragen organisaties en/of partijen.

*****

BELEIDSPLAN

Schuiven naar boven