GEWOON DOEN!

Inzamelen en recyclen kleine PET flesjes en drankblikjes

* VERMINDEREN – zwerfafval
* REALISEREN – directe recycling van herbruikbare grondstoffen
* BEWUSTWORDING – [on]zin eenmalig gebruik kleine verpakkingen
* TERUGDRINGEN – afval van eenmalig te gebruiken verpakkingen
* STIMULERING – gebruik kraanwater / bevorderen gezond gewicht
* GROENE PROMOTIE – positieve uitstraling / locatiemarketing
* VERBETERING RECYLINGPROCES – drie aangeleverde schone monostromen
* MEETBAAR RECYCLEN – meetpunt met 99% recycling / Co2 vermijden

[!] Blikjes en flesjes komen bij ons binnen in twee stromen.

[A] Via de individuele zwerfafval-rapers die dat geheel vrijwillig rapen in hun vrije tijd. De reden is voor hen een gevoelsmatige. Zij zijn zich bewust van hun leefomgeving, ergeren zich aan rommel die ze tijdens hun wandelingen tegenkomen en dat dit in hun ogen niet voldoende/of snel genoeg opgeruimd wordt.

[B] Via het inzamelen bij scholen, sportverenigingen, organisaties en bedrijven. Zo kunnen wij grote hoeveelheden PET, ijzer en aluminium ‘redden’ die nu nog via het bedrijfsafval in de verbrandingsovens terecht komt. Daarnaast is het voor de bewuste organisaties belangrijk om te kunnen werken aan het duurzaam verlagen van hun CO2 voetafdruk en zij hierdoor ook direct voldoen aan verschillende doelen binnen de Global Goals 2030.

[!] De doppen sparen wij voor KNGF Geleidehonden.

Als beloning voor het rapen en schoonhouden van onze leefomgeving ontvangt elk Cleanup Team Lid bij het inleveren van minimaal 300 stuks blikjes en flesjes een Blue Bottle met het logo of slogan van een actiepartner of stakeholder. Voor locaties waar een GEWOON DOEN kliko is geplaatst geldt een maximaal te ontvangen aantal van vier Blue Bottle’s. Deze 100% recyclebare roestvrijstalen duurzame thermosfles is te gebruiken bij de openbare Waterpunten en het ‘Gratis drinkwater’-netwerk. Het uitrollen hiervan loopt gelijktijdig binnen onze acties GEWOON DOEN!, de DRINK WATER toer, PROOST en Yes we can!

Stakeholders/actiepartners/sponsors

[*] Binnen GEWOON DOEN! werken we samen met het bedrijfsleven, MKB en VNO-NCW organisaties ter plaatse en benaderen hen pro-actief voor het leveren van diensten en het in bruikleen nemen van goederen.

[*] Wij streven naar samenwerking met organisaties ter plaatse op het gebied van een duurzame samenleving, circulair ondernemen, recycling en een schone leefomgeving.

[*] Stakeholders kunnen zich profileren op de Blue Bottle’s die wij uitgeven bij het inleveren van minimaal 300 stuks drankblikjes of klein PET flesjes.

[*] Alle participanten mogen een actieve tegenprestatie verwachten in onze publicitaire uitingen, op de website, in social media en op onze transportmiddelen.

Handjes

Vrijwilligers, ons Cleanup Team, bestuursleden, hun familie/partners en alle andere inwoners in scholen, sportclubs, organisaties en bedrijven zetten zich samen belangeloos in om GEWOON DOEN! te laten slagen.

Zo laten wij namelijk samen zien dat onze leefomgeving er toe doet; voor nu en in de toekomst; dat wij anders [moeten] kijken naar ons consumeren én ons afval en dat het NU echt zo is:

No more time to waste!

# GEWOON DOEN!

@ info@cleanupteam.org

FB https://www.facebook.com/cleanupteam.org

I https://www.instagram.com/cleanupteam.org.nl

Schuiven naar boven