Samen doen wij het gewoon!

*****

Wij samen!

Het Cleanup team gelooft niet in dweilen met de kraan open. Wij geloven in voorlichting, bewustwording en het bieden van een alternatief om zo mensen te overwegen een andere, betere keuze te maken. Zo draaien wij die [zwerf]afval-kraan samen dicht.

Wij geven solitaire zwerfafvalrapers een gezicht. Wij helpen hen met de opstart van hun eigen Cleanup team in de eigen gemeente, stad of provincie en steunen hen tijdens de opstart met raad en daad. Zo rollen wij samen een Nederland breed netwerk uit van Cleanup team locaties. Zo groeien we samen in kracht!

*****

DE DRINK WATER trailer/toer.

Met de DRINK WATER toer zorgen we voor bewustwording bij de verschillende doelgroepen. Wij tonen de [on]zin van in plastic gebotteld water en het [zwerf]afval dat door eenmalig te gebruiken verpakkingen wordt veroorzaakt.

Daarom gaan we met ‘Gratis drinkwater’ op toer door Nederland. In een opvallende trailer staan we straks direct in het zicht bij supermarkten, sportevenementen, clean-ups, braderieën, muzikale optredens, kermissen en festivals. Daarnaast gaan we met haar langs bij [basis]scholen voor het geven van gastlessen en lopen daarna met de kids korte Cleanups in de eigen buurt.

In de trailer komen tappunten voor gratis kraanwater, inworpgaten voor kleine PET flesjes en drinkblikjes, onze Zwerfafval ik-maak-er-een-punt-van-kunstwerk en kan men er Blue Bottle’s en PROOST eco-statiegeld-glazen kopen.

Volg deze links voor meer info over;

De DRINK WATER toer,.
De DRINKWATER trailer,.
De ZWERFAFVAL? Wij maken er een punt van! wand,.

*****

SUPER TROTS!!

Ons project GEWOON DOEN! is genomineerd voor de DUURZAME 100 van dagblad Trouw. De ranglijst geeft een opsomming van de [honderd] meest invloedrijke projecten/acties op het gebied van duurzame ontwikkeling. Blijf ons op onze Facebook pagina volgen over het verloop of schijf u in voor onze nieuwsbrief. Wij zijn trots genoemd te worden op deze gezaghebbende ranglijst voor ‘groene denkers en doeners’ in Nederland.

*****

ONZE SPEERPUNTEN

* VERMINDEREN – zwerfafval
* REALISEREN – directe recycling van herbruikbare grondstoffen
* BEWUSTWORDING – [on]zin eenmalig gebruik kleine verpakkingen
* TERUGDRINGEN – afval van eenmalig te gebruiken verpakkingen
* STIMULERING – gebruik kraanwater / bevorderen gezond gewicht
* GROENE PROMOTIE – positieve uitstraling / locatiemarketing
* VERBETERING RECYLINGPROCES – aanlevering schone monostromen
* MEETBAAR RECYCLEN – meetpunt met 99% recycling / Co2 vermijden

*****

ONZE DOELSTELLING

Het creëren van bewustwording en het bewerkstelligen van participatie bij burgers, gemeenten, het ambtelijk apparaat en het bedrijfsleven voor een betere verwerking van kostbare grondstoffen uit afval en het creëren van een circulaire economie.

*****

AANDACHT VOOR

[!] Tijdens onze projecten/acties vragen we aandacht voor: World Cleanup day / Clean Seas / One Less piece of plastic / Gratis drinkwater / the Blue Bottle / Helemaal Groen app. / Litterati app. / BuitenBeter app. / Refill app. en de nog verder uit te dragen organisaties en/of partijen.

*****

BELEIDSPLAN

Schuiven naar boven