De Club van 100 : uitleg

De Club van 100 : uitleg.

Binnen de DRNK WTR! actie werken bewuste ondernemers, bedrijven en organisaties samen om het project ook echt van de grond te krijgen. Een actie op eigen bodem, door en voor Westland. Met als uiteindelijk doel: Het aanleggen van 38 watertappunten op de deelnemende Westlandse basisscholen en de ruim 10.000 kids op de deelnemende Westlandse basisscholen voorzien van een eigen drinkwaterfles.

Wie zijn die Clubleden?

Uiteraard volgen we alle stappen nauwgezet en laten op Facebook de nieuwe leden met hun voorgedragen vijf relaties zien. Hier op deze pagina staat de lijst met de Clubleden en hun vijf relaties in voorzet. Een werkende link laat zien dat hun donatie ook daadwerkelijk bij ons binnen is. Benieuwd wie die Club van 100 leden zijn of wat ze doen? Volg dan de weblink in hun naam.


De initiatiefnemer!


Een actie op eigen bodem, door en voor Westland. Hiervoor neemt duurzaam ondernemer Giel Biersteker het voortouw en geeft de aftrap voor de De Club van 100. Hij draagt in – zijn eerste stap – van de totaal vier te lopen stappen, vijf ondernemers voor die ook DRNK WTR! zeggen en meedoen. Giel’s vijf relaties ronden hun lidmaatschap af met een donatie van €100,- en het op hun beurt weer voordragen van vijf eigen relaties.

Die 25 mensen/bedrijven gaan ook weer vijf relaties aansporen mee te doen en te doneren. Deze 125 gaan elk nog één keer vijf bedrijven of mensen uitdagen om €100,- te doneren om hun lidmaatschap te bekrachtigen. Zo groeit de Club binnen deze vierde stap naar 625 personen of bedrijven!

DOEL!

[!] Het aanleggen van 38 watertappunten op de deelnemende Westlandse basisscholen
[!] Ruim 10.000 Blue Bottle’s voor alle kids op de deelnemende Westlandse basisscholen.

! Voor gewoon kraanwater drinken,.
! Voor een gezondere jeugd,.
! Voor minder eenmalige verpakkingen gebruiken,.
! Voor gelijk veel minder [zwerf]afval!


– Stap 1 – De vijf relaties van Giel Biersteker


Deze vijf zetten – de tweede stap – en dragen op hun beurt ook vijf relaties voor. Zo groeit deze club naar 25 personen die doneren en de volgende stap zetten. Ook zij dragen in – de derde stap – na de donatie, ook weer vijf relaties voor en dat zorgt voor 125 deelnemers die €100,- doneren. In de laatste – de vierde stap – dragen zij ook elk weer vijf personen voor die de donatie doen en zo komen er in deze laatste stap nog eens 625 donaties bij.

In totaal komt er dan € 78.100,- aan donaties binnen. Geld dat we volledig besteden binnen de DRNK WTR! actie. Het eindbedrag is nodig voor het aanleggen van de 38 watertappunten op de Westlandse basisscholen en voor de ruim 10.000 Blue Bottle’s voor alle kids op die basisscholen. Zo komen we tot de oplossing voor gewoon kraanwater drinken,. voor een gezondere jeugd,. voor minder eenmalige verpakkingen gebruiken en gelijk veel minder zwerfafval!


UITLEG LEDENLIJST

In de stap-ledenlijst staan de vijf relaties die via het schuin geschreven bedrijf zijn voorgedragen. Direct nadat wij de namen hebben ontvangen nemen wij contact met hen op. In de info vragen wij hen hun logo en de foto. Deze bewerken wij naar het format dat we gebruiken op onze social media zoals Facebook, Instagram, een tussentijdse collage’s op linkedin en aan het einde van de actie in een volledig overzicht.

Echte Club van 100 leden!

Alleen van de echte Club van 100 leden ontvingen wij de donatie en tonen hen met een foto en het logo. U herkent hen aan het dikke lettertype met de actieve weblink. De lijst is tot op de dag na nauwkeurig. Sommige stap 4 leden kiezen ervoor ook nog een keer vijf relaties uit te dagen. Daarom ziet u de namen van die pro-actieve leden wel wat vaker langs komen.

Onder het kopje Via losse donaties staan bedrijven die zich spontaan hebben aangemeld en een donatie deden.

DRNK WTR! Voor de kids in Westland.

Schuiven naar boven