‘Gratis drinkwater’

[!] Gratis vullen van je herbruikbare fles met kraanwater

Met ‘Gratis drinkwater’ verminderen we het gebruik van fleswater/frisdrank in kleine plastic flesjes, blikjes en bekertjes. Bezoekers vullen hun herbruikbare drinkfles gratis bij alle ‘Gratis drinkwater’ en openbare waterpunten met lekker koel kraanwater.

* STIMULERING gebruik kraanwater
* TERUGDRINGEN van plastic afval
* VERMINDEREN van zwerfafval
* GROENE PROMOTIE van de locatie
* VERLAGEN van de carbon footprint

Samen met [horeca]ondernemers zetten we een netwerk op van drinkwaterpunten. Zij tonen hun partnerschap met onze sticker op het pand, melden hun deelname op de sociale media en worden opgenomen in Refill, de gratis mobiele waterpunt-app.

Ondernemer

Meedoen aan het ‘Gratis drinkwater’ project kost de ondernemer niets. GEEN inschrijfgeld, GEEN jaarlijkse contributie en verplicht hen ook NIET tot de verkoop van Blue Bottles. Zij zijn overal vrij van!

Gasten/bezoekers die aankomen ontvangen een gratis vulling van hun herbruikbare fles met gewoon KRAANWATER. Het gaat dus ook NIET om tafelwater of gebottled water aan gasten die plaats nemen aan een tafeltje in de zaak.

Een flesvulling kost nog geen eurocent en is daarmee de goedkoopste marketingtool voor elke ondernemer. De gasten staan echt binnen en dan is het aan de ondernemer en zijn goed gastheerschap zich juist te profileren.

Wij doen het volgende

* Wij plakken de sticker op het pand!
* Maken een foto van de ondernemer
* Plaatsen die op onze Facebookpagina’s en Instagram
* Plaatsing foto, N.A.W. en weblink in de [gratis] Refill app.
* Verspreiding persberichten aan de lokale media

[!] ‘Gratis drinkwater’ acties kunnen wij uitvoeren door de verkoop van the Blue Bottle’s.

# www.gratisdrinkwater.nl

@ info@gratisdrinkwater.net

FB Facebook Nederland

FB Facebook Bonaire

I Instagram

Beleidsplan beleidsplan voor project Gratis drinkwater:

I. Inleiding

Stichting Cleanupteam Nederland is een organisatie die zich inzet voor het opruimen van zwerfafval in Nederland. Ons doel is om onze leefomgeving schoon en gezond te houden, zodat we er allemaal van kunnen genieten. In dit beleidsplan richten we ons op het verminderen van het aantal kleine eenmalige drinkverpakkingen in het zwerfafval door middel van het project ‘Gratis drinkwater’ met behulp van de Refill applicatie.

II. Probleemanalyse

Kleine eenmalige drinkverpakkingen zijn een groot probleem in het zwerfafval in Nederland. Veel mensen gooien deze verpakkingen op straat of in de natuur, wat een negatieve impact heeft op het milieu en de gezondheid van mens en dier. Het huidige beleid is gericht op het opruimen van het zwerfafval, maar we moeten ons ook richten op het voorkomen van zwerfafval.

III. Doelstellingen

Onze doelstellingen zijn gericht op het verminderen van het aantal kleine eenmalige drinkverpakkingen in het zwerfafval door het aanbieden van gratis drinkwater via de Refill applicatie. We willen:

 1. Bewustzijn creëren bij het publiek over de negatieve impact van kleine eenmalige drinkverpakkingen op het milieu en de gezondheid.
 2. Een wereldwijd netwerk van watertappunten bij bewuste ondernemers, organisaties en overheden opzetten.
 3. Alternatieve opties voor kleine eenmalige drinkverpakkingen aanbevelen, zoals herbruikbare flessen, tappunten en statiegeldsystemen.

IV. Strategieën

Om onze doelstellingen te bereiken, zullen we verschillende strategieën inzetten:

 1. Het promoten van de Refill applicatie bij bewuste ondernemers, organisaties en overheden om meer watertappunten te creëren.
 2. Samenwerken met lokale overheden, bedrijven en organisaties om beleid te ontwikkelen en uit te voeren om kleine eenmalige drinkverpakkingen te verminderen.
 3. Campagnes en evenementen organiseren om bewustzijn te creëren en te onderwijzen over het probleem en de oplossingen.
 4. Onderzoek doen naar effectieve alternatieven en deze aanbevelen bij lokale overheden, bedrijven en organisaties.
 5. Het opzetten van een netwerk van vrijwilligers die zich inzetten voor het promoten van de Refill applicatie en het verminderen van kleine eenmalige drinkverpakkingen in het zwerfafval.

V. Monitoring en evaluatie

We zullen onze voortgang regelmatig monitoren en evalueren om te bepalen of we onze doelstellingen bereiken en om bij te sturen indien nodig. We zullen ook communiceren met onze partners en belanghebbenden om te zorgen voor betrokkenheid en samenwerking.

VI. Conclusie

Met dit beleidsplan willen we onze inzet vergroten om het probleem van kleine eenmalige drinkverpakkingen in de openbare ruimte terug te dringen.

Strategie

 1. Introduceer de Blue Bottle: De Blue Bottle is een herbruikbare waterfles die kan worden bijgevuld bij de watertappunten op school. Introduceer deze fles als onderdeel van de campagne om het drinken van kraanwater te stimuleren. Geef bijvoorbeeld elke leerling en leerkracht een Blue Bottle en moedig hen aan om deze fles dagelijks mee naar school te nemen.
 2. Installeer duidelijk zichtbare watertappunten: Plaats watertappunten op strategische plekken op de school, bijvoorbeeld bij de ingang, in de kantine en op de speelplaats. Zorg ervoor dat de watertappunten goed zichtbaar zijn en moedig leerlingen en leerkrachten aan om deze te gebruiken in plaats van flessenwater te kopen.
 3. Educatie over de voordelen van kraanwater: Organiseer educatieve sessies voor leerlingen en leerkrachten over de voordelen van het drinken van kraanwater, zoals het verminderen van plastic afval en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Geef bijvoorbeeld informatie over de kwaliteit van het kraanwater in de regio en hoe dit zich verhoudt tot flessenwater.
 4. Maak het drinken van kraanwater aantrekkelijk: Maak het drinken van kraanwater aantrekkelijker door bijvoorbeeld schijfjes citroen, limoen of munt toe te voegen aan het water. Dit kan de smaak van het water verbeteren en het drinken ervan aantrekkelijker maken voor leerlingen.
 5. Beloon de leerlingen: Beloon de leerlingen die regelmatig gebruik maken van de watertappunten en hun Blue Bottle bijvullen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een puntensysteem of door het uitdelen van stickers of kleine cadeautjes.

Door het implementeren van deze strategieën, zal het drinken van kraanwater gestimuleerd worden op basisscholen en zal het afval dat gepaard gaat met het drinken uit kleine eenmalige verpakkingen drastisch verminderd worden.

Schuiven naar boven