Samen doen wij het gewoon!

Zullen we het samen doen,..

Wij van het Cleanup team geloven niet in dweilen met de kraan open. Wij geloven in voorlichting, bewustwording en het bieden van een alternatief om zo mensen te overwegen een andere, een betere keuze te maken. Zo draaien wij samen het overbodig gebruik van eenmalige verpakkingen en die [zwerf]afval-kraan dicht.

Wij geven solitaire zwerfafvalrapers een gezicht. Zo worden zij zichtbaar bij de lokale/regionale overheden en het bedrijfsleven. Wij helpen hen met de opstart van hun Cleanup team in de eigen gemeente, stad of provincie en steunen hen tijdens de opstart met raad en daad. Zo rollen wij samen een Nederland breed netwerk uit van Cleanup team locaties. Samen groeien wij in kracht door gewoon te doen.

*****

Wij geloven niet in een dagje ‘iets’ doen met een afvalprikker en vuilniszak. Veelal worden deze dagen ook door partijen, organsaties of bedrijven gebruikt voor een dagje Greenwashing en gaan ze daarna weer over tot hun gebruikelike doen. Uit ervaring weten wij dat langlopende acties veel meer resultaat en medewerking opleveren. Daar zetten wij ook op in. Hiervoor gebruiken we ook altijd een combinatie van onderdelene en middelen.

*****

SUPER TROTS!!

2020 / 2021 – Ons project GEWOON DOEN! was genomineerd voor de DUURZAME 100 van dagblad Trouw. De ranglijst geeft een opsomming van de [honderd] meest invloedrijke projecten/acties op het gebied van duurzame ontwikkeling. Beretrots waren wij op plaats 37 van gezaghebbende ‘groene denkers en doeners’ in Nederland. Binnen de Corona periode haalde we met onze Westlandse zwerfafvalrapers en schoolkinderen 233.542 kleine petflesjes en drinkblikjes op. Deze zijn allemaal gesorteerd en als monostromen voor recycling ingebracht.

2020 – Door de gemeente Westland werden we genomineerd voor het ‘Westlland Hart! Met de geldsom van 2.500 konden wij de actieve zwerfafvalrapers een mooi presentje geven in de vorm van de ‘Bedankttas met [H]eerlijke Westlandse streekproducten’. Daarnaast kochten we vaandels voor de herkenbbarheid en materiaal voor het rapen en verzamelen en is het restbedrag gereserveerd voor volgende acties.

2020 / 2022 Van diverse Westlandse stichtingen ontvingen wij naast een fantastische opsomming van mooie woorden een gift voor ons werk. Deze zijn allen voor 100% gereserveerd voor onze acties.

2021 / 2022 Ons Project Yes We Can! was gericht op de participatie van basisscholen en de bewustmaking van het komende statipegeld op bdrinkblikjes in januari 2023. Met een school konden we dit project starten en de 360 kids op de Regenboog in Naaldwijk ontvingen voor hun inzamelwerk van ruim 36.000 blikjes allemaal een eigen RVS drinkfles voor het koel drinken van water.

2022 / 2023 Met de Cleanup team Club van 100 werven wij bij het Westlands bedrijfleven fondsen voor het realiseren van het drink-water project. De inzet is om met 781 bewuste ondernemers ruim 78.000 euro bij elkaar te brengen voor de aankoop en aansluiten van 38 watertappunten op de Westlandse basisscholen en voor het kunnen uitdelen van ruim 10.000 duurzame RVS drinkflessen voor alle kids op deze scholen.

Inmiddels hebben twee scholen – 580 leerlingen – zo’n drinkfles ontvangen en is de donatieactie in volle gang. Speciale dagen worden ingezet als PR-dagen binnen de actie. Via participatie aan verschillende evenementen maken we de actie bij het Westlands publiek bekend.

2023 Met Refill Bonaire behaalde we ruim 40 watertappunten waardoor toeristen na aankoop van een Bonaire Blue Botte deze gratis kunnen vullen met heerlijk Awa di Boneiru. Onze Blue Bottle is te koop bij verschillende resorts en bedrijven in de toeristische dienstverlening. Voor ons werk ontvingen wij het Blue Destination certificaat met een 88% behaald resultaat voor de SDG’s en zijn daarmee de eerste goodwill organisatie die dit predicaat kan dragen.

*****

ONZE SPEERPUNTEN

* VERMINDEREN – zwerfafval
* REALISEREN – directe recycling van herbruikbare grondstoffen
* BEWUSTWORDING – [on]zin eenmalig gebruik kleine verpakkingen
* TERUGDRINGEN – afval van eenmalig te gebruiken verpakkingen
* STIMULERING – gebruik kraanwater / bevorderen gezond gewicht
* GROENE PROMOTIE – positieve uitstraling / locatiemarketing
* VERBETERING RECYLINGPROCES – aanlevering schone monostromen
* MEETBAAR RECYCLEN – meetpunt met 99% recycling / Co2 vermijden

*****

ONZE DOELSTELLING

Het creëren van bewustwording en het bewerkstelligen van participatie bij burgers, gemeenten, het ambtelijk apparaat en het bedrijfsleven voor een betere verwerking van kostbare grondstoffen uit afval en het creëren van een circulaire economie.

*****

AANDACHT VOOR

[!] Tijdens onze projecten/acties vragen we aandacht voor: Gratis drinkwater / the Revill Revolution / the Blue Bottle / de Refill app. / the Plastic Avangers / Statiegeld Alliantie / World Cleanup day / Clean Seas / One Less piece of plastic / Helemaal Groen app. / Litterati app. / BuitenBeter app. en de nog verder uit te dragen organisaties en/of partijen.

*****

BELEIDSPLAN

Schuiven naar boven