Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Cleanupteam Nederland

Inleiding:
Stichting Cleanupteam Nederland is een organisatie die zich inzet voor het verminderen van zwerfafval, het stimuleren van bewustwording over het milieu en het promoten van een circulaire economie. Onze aanpak is gebaseerd op samenwerking, participatie en duurzame acties. In dit beleidsplan beschrijven we onze visie, missie, doelstellingen, speerpunten en aandachtsgebieden voor de komende jaren.

Visie:
Wij geloven in een schone en duurzame toekomst, waarin zwerfafval tot het verleden behoort en kostbare grondstoffen efficiënt worden hergebruikt. Samen met burgers, gemeenten, bedrijven en andere organisaties streven wij naar een wereld waarin afval wordt voorkomen, gerecycled en waar kraanwater de norm is.

Missie:
Onze missie is om bewustwording te creëren en participatie te bevorderen bij alle stakeholders om een betere verwerking van kostbare grondstoffen uit afval te realiseren en een circulaire economie te bevorderen.

Doelstellingen:

Zwerfafval verminderen: We dragen actief bij aan het verminderen van zwerfafval door bewustwording te creëren en acties te ondernemen om afval op te ruimen of te voorkomen.

Directe recycling van herbruikbare grondstoffen: We streven ernaar om herbruikbare grondstoffen direct te recyclen en zo de hoeveelheid afval te verminderen.

Bewustwording over eenmalig gebruik kleine verpakkingen: Wij maken mensen bewust van de gevolgen van eenmalig gebruik van kleine verpakkingen en moedigen hen aan om duurzamere, betere keuzes te maken.

Terugdringen van afval van eenmalig te gebruiken verpakkingen: We zetten ons in voor het verminderen van afval dat wordt gegenereerd door eenmalig te gebruiken verpakkingen.

Stimulering van het gebruik van kraanwater en bevordering van een gezond gewicht: Wij promoten met onze acties kraanwater als een duurzaam alternatief voor verpakte dranken en dragen zo bij aan de bevordering van een gezond gewicht bij de bevolking.

Groene promotie en locatiemarketing: We werken samen met stakeholders aan een positieve uitstraling en promotie van milieuvriendelijke praktijken, zowel lokaal als regionaal.

Verbetering van het recyclingproces: We werken samen met partners om het recyclingproces te verbeteren door schone monostromen aan te leveren.

Meetbaar recyclen: We streven naar een meetpunt waarbij 99% van het afval wordt gerecycled en waarbij we CO2-uitstoot naar een voor de natuur werkbaar en nuttig niveau brengen.

Speerpunten:
Onze speerpunten omvatten het verminderen van zwerfafval, bevorderen van directe recycling, bewustwording stimuleren, terugdringen van eenmalig gebruik, het promoten van kraanwater, groene promotie, verbetering van recyclingprocessen en meetbaar recyclen.

Doelstellingen voor de komende jaren:

* Uitbreiden van Cleanupteam-locaties door samen te werken met solitaire zwerfafvalrapers en lokale/regionale overheden en bedrijven.
* Voortzetten van langlopende acties voor duurzame resultaten.
* Voortdurende participatie aan verschillende acties, evenementen en samenwerking met organisaties zoals de Statiegeld Alliantie, World Cleanup day, Clean Seas, City to the seas en anderen.
* Uitbreiding van het drinkwaterproject DRNKWTR door fondsenwerving bij het bedrijfsleven.

Conclusie:
Het Cleanup Team Nederland is vastbesloten om een positieve impact te hebben op het milieu en de maatschappij door middel van bewustwording, actie en samenwerking. Onze doelstellingen en speerpunten zullen ons leiden in de komende jaren terwijl we streven naar een schone en duurzame toekomst voor Nederland en daarbuiten.

Samen groeien we in kracht door het gewoon te doen!

Update: Februari 2024.

Schuiven naar boven