GEWOON DOEN! – Westland

GEWOON DOEN! Starte op World Cleanup Day op 20 sept 2019 en zou oorspronkelijk lopen tot World Cleanup day een jaar later op 18 september 2020. Het doel was om in elk dorp in de gemeente Westland minimaal één basischool, één sporvereniging en één toonaangevend bedrijf mee te krijgen.

Berekend was dat binnen één jaar de teller stand zou kunnen staan op 1,25 / 1,5 miljoen stuks ingezamelde drinkblikjes en kleine PET flesjes. De eerste maanden werden gebruiken voor de opstart. Het echte startsein werd gegeven met de start van de eerste basisischool.

Het project werd geprofileerd als GEWOON DOEN! Het Westlands miljoen.

Door Corona en alle maatregelen gingen scholen op slot, sloten alle sportverenigingen de deuren en gingen de medewerkers van de bedrijven thuiswerken. Binnen alle maatregelen was het uiteindelijk toch mogelijk met één basisschool de actie voor te zetten. Voor ons ook een ijkpunt of te zien of de aantallen die begroot waren ook echt wel gehaald konden worden. De Vlieten in de Lier haalde als middelgrote basisschool uiteindelijk 63.400 stuks op.

DOORLOOP

In september 2020 was het duidelijk dat het miljoen stuks nimmer behaald zou worden. Om een duidelijk eindpunt te bewerkstelligen aan de actie is toen besloten deze door te schuiven naar 30 juni 2021, de datum dat in Nederland het statiegeldsysteem op kleine plastic flesjes zou ingaan. Hierdoor kon de winterperiode gebruikt worden om de nieuwe actie[s] op te starten en was er een duidelijke aanleiding waarom de actie zou moeten stoppen. [geen plastic flesjes meer]

DE CIJFERS OP 30 juni 2021

Op deze datum stond de eindteller op 233.542 ingeleverde drankblikjes en kleine PET flesjes.

Drinkblikjes; 162.771
Kleine PET flesje; 70.771

Door een incidentele subsidie van de Gemeente Westland konden 500 Blue Bottles worden aangekocht.
Binnen de actie werden 679 Blue Bottles uitgegeven.
Hiervan gingen er 220 voor alle kinderen, meesters en juffen van Basisschool de Vlieten in De Lier.
Hiervan gingen er 54 voor alle vrijwilligers van Inloophuis Carma in Naaldwijk.
Hiervan gingen er 24 voor de vrijwilligers van Oranje comitee De Lier.
Hiervan gingen er 18 naar de genomineerde en medewerkers van organisatie Westland Hart.
Hiervan gingen er 127 naar sponsors en de media.
Hiervan gingen er 236 naar Cleanup team leden en individuele rapers.

Er gingen 24 grote vuilniszakken met plastic doppen naar KNGF Geleidehonden

Door het direct recyclen in drie monostromen werd 5.000 kg Co2 vermeden.

Ter directe recycling werd in monostromen gesorteerd aangeboden
PET plastic: 780 kilogram [transparant / blauw / groen]
IJzer: 460 kilogram
Aluminium: 1.780 kilogram

ONS IS GELUKT OM

* Solitaire zwerfafval rapers een gezicht te geven
* Zwerfafval rapers binnen één groep te bundelen
* Zwerfafval rapen een positieve uitstraling mee te geven
* Direct recyclen van kleine PET flesjes en drankblikjes
* Mediawaarde Cleanup team profilering ruim € 140.000,-
* Intake gesprekken met nieuwe Cleanup team locaties

GESTELDE DOELEN BEHAALD

Inzamelen en recyclen kleine PET flesjes en drankblikjes

* VERMINDEREN – zwerfafval
* REALISEREN – directe recycling van herbruikbare grondstoffen
* BEWUSTWORDING – [on]zin eenmalig gebruik kleine verpakkingen
* TERUGDRINGEN – afval van eenmalig te gebruiken verpakkingen
* STIMULERING – gebruik kraanwater / bevorderen gezond gewicht
* GROENE PROMOTIE – positieve uitstraling / locatiemarketing
* VERBETERING RECYLINGPROCES – drie aangeleverde schone monostromen
* MEETBAAR RECYCLEN – meetpunt met 99% recycling / Co2 vermijden

[!] Blikjes en flesjes kwamen bij ons binnen in twee stromen.

[A] Via de geregistreerde cleanup team leden en individuele zwerfafval-rapers die recreatief, actief of proactief vrijwillig zwerfafval rapen. De reden is voor hen een gevoelsmatige. Zij zijn zich bewust van hun leefomgeving, ergeren zich aan rommel die ze tijdens hun wandelingen tegenkomen en dat dit in hun ogen niet voldoende/of snel genoeg opgeruimd wordt.

[B] Via het inzamelen bij scholen, sportverenigingen, organisaties en bedrijven. Zo konden wij grote hoeveelheden PET, ijzer en aluminium ‘redden’ die anders via het bedrijfsafval in de verbrandingsovens terecht komt. Daarnaast is het voor de bewuste organisaties belangrijk om mee te werken aan het duurzaam verlagen van hun CO2 voetafdruk, zij hierdoor direct voldoen aan verschillende doelen binnen de Global Goals 2030 en het bijdroeg aan hun feel-good profilering.

[!] De doppen spaarde wij voor KNGF Geleidehonden.

Als beloning voor het rapen en schoonhouden van onze leefomgeving ontving elk Cleanup Team Lid bij het inleveren van minimaal 300 stuks blikjes en flesjes een Blue Bottle met het logo of slogan van een actiepartner of stakeholder. Voor locaties waar een GEWOON DOEN kliko stond goldt een maximaal te ontvangen aantal van vier Blue Bottle’s.

Stakeholders/actiepartners/sponsors

[*] Wij werkte samen met het bedrijfsleven, MKB en VNO-NCW organisaties ter plaatse. [actiepartners]

[*] Wij werkte samen met organisaties die een duurzame samenleving, circulair ondernemen, recycling en een schone leefomgeving nastreven. [stakeholders]

[*] Wij ontvingen van actiepartners en stakeholders diensten en goederen. [gebruik en bruikleen]

[*] Stakeholders konden zich profileren op de Blue Bottle’s die wij uitgaven.

[*] Alle actiepartners en stakeholders ontvingen gepersonaliseerde Blue Bottles.

[*] Actiepartners en stakeholders werden pro-actief geprofileerd in onze publicitaire uitingen, op de website, in social media en op onze transportmiddelen.

Handjes

Vrijwilligers, ons Cleanup Team, bestuursleden, hun familie/partners en alle andere inwoners in scholen, sportclubs, organisaties en bedrijven zette zich samen belangeloos in om GEWOON DOEN! te laten slagen.

Samen lieten wij zien dat onze leefomgeving er toe doet; voor nu en in de toekomst; dat wij anders [moeten] kijken naar ons consumeren én ons afval.

MISSIE: GESLAAGD!

# GEWOON DOEN!

@ info@cleanupteam.org

FB https://www.facebook.com/cleanupteam.org

I https://www.instagram.com/cleanupteam.org.nl

Schuiven naar boven