Beleidsplan DRNKWTR 2024-2029

Beleidsplan DRNKWTR (2024-2029)

Missie: DRNKWTR streeft ernaar om het drinken van kraanwater te bevorderen en het gebruik van plastic flessen en kleine drankverpakkingen te verminderen, met als doel het tegengaan van afval op scholen en in de leefomgeving. We willen kinderen bewust maken van de voordelen van kraanwater en hen aanmoedigen om gezondere en duurzamere drinkgewoonten te ontwikkelen.

Speerpunten:

  1. Bevordering van het drinken van kraanwater op basisscholen.
  2. Ontmoedigen van het gebruik van plastic flessen en kleine drankverpakkingen.
  3. Bewustwording creëren over de negatieve impact van wegwerpverpakkingen op het milieu.
  4. Stimuleren van duurzaam gedrag en verantwoordelijkheid voor het milieu bij kinderen.

Doelstellingen:

  1. Het opzetten van educatieve programma’s over water en duurzaamheid op basisscholen, waarbij de nadruk ligt op de voordelen van kraanwater en de schadelijke effecten van plastic flessen en wegwerpverpakkingen.
  2. Het installeren van watertappunten op basisscholen, zodat kinderen gemakkelijk toegang hebben tot schoon en veilig kraanwater.
  3. Het organiseren van campagnes en evenementen op scholen om kinderen te betrekken bij activiteiten rondom kraanwater en duurzaamheid, zoals waterproeverijen, plasticvrije challenges en opruimacties.
  4. Het ontwikkelen van lesmaterialen en educatieve middelen voor leraren om duurzaamheid en waterbewustzijn in het lesprogramma op te nemen.
  5. Het samenwerken met lokale overheden, waterbedrijven, ouderraden en andere stakeholders om draagvlak te creëren voor het bevorderen van kraanwater op scholen en het verminderen van plastic afval.
  6. Het monitoren van de voortgang en impact van onze activiteiten, en het evalueren en bijsturen van onze strategieën indien nodig.

Budget: Het benodigde budget zal worden samengesteld uit subsidies, donaties, sponsorbijdragen en eventuele opbrengsten uit fondsenwervende activiteiten. Dit budget zal worden ingezet voor de installatie van watertappunten, de ontwikkeling van lesmaterialen, het organiseren van campagnes en evenementen, en andere operationele kosten voor de uitvoering van onze activiteiten op basisscholen.

Communicatie en Promotie: We zullen gebruik maken van verschillende communicatiekanalen zoals sociale media, nieuwsbrieven, schoolkranten en ouderavonden om onze boodschap te verspreiden en de betrokkenheid van ouders en leerlingen te vergroten. Daarnaast zullen we samenwerken met lokale media en influencers om ons bereik te vergroten en meer steun te krijgen voor onze missie.

Monitoring en Evaluatie: Om de voortgang van ons beleidsplan te volgen en de effectiviteit van onze activiteiten te meten, zullen we regelmatig evaluaties uitvoeren en de resultaten analyseren. Op basis hiervan zullen we onze strategieën aanpassen en verbeteringen doorvoeren waar nodig, om onze doelstellingen te bereiken en onze impact te maximaliseren.

Dit beleidsplan zal als leidraad dienen voor de activiteiten van DRNKWTR in de komende vijf jaar, met als doel een gezondere en duurzamere toekomst voor kinderen en het milieu te bevorderen.

Schuiven naar boven